Hrvaška in srbska književnost 5

Hrvaška in srbska književnost 5

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Strsoglavec Đurđa

Vsebina

Moderna. Posodabljanje vloge knjiž. Literarne revije. Lirika, epika, dramatika, razvoj lit. vede in lit. kritike. Jugoslovanska ideja. Oktobrska revolucija. Socialni realizem, prevlada ekspresionizma; nadrealizem. Ponovni vzpon lirike. Moderni slogovni tokovi, parnasovstvo, simbolizem. Avantgarda. Skupine, revije, manifesti, publikacije. Sumatraizem, zenitizem, hipnizem. Odmevi marksizma. Soobstoj različnih estetskih in mišljenjskih usmeritev. Vzpon estetike in lit. vede.
Poetika in tipologija literarnih zvrsti, kulturne in politične funkcije knjiž. v revolucionarnem in narodnoosvobodilnem boju, ponovno uveljavljanje tradicionalne knjiž: domoljubje, svobodoljubje, pogum in trpljenje kot motiv individualnega in množičnega oblikovanja besedil, lirika, kratka proza, pisma in agitke, kulturna in idejna publicistika, dnevniška dela.
Regionalizem, poudarjene folklorne prvine v Bosni in Hercegovini. Modernizacija izraza, vzpon romana.
Literarno življenje v Črni gori. Avtorji in dela. Lit. revije.