Hrvaški in srbski jezik 3

Hrvaški in srbski jezik 3

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Požgaj Hadži Vesna

Vsebina

Predmet teoretično temelji na hrvaškem jezikovnem standardu; srbski, bosanski in črnogorski jezikovni standard so predstavljeni informativno.

Jezik in stil. Jezikovne funkcije. Funkcijska zvrstnost. Stil, register, stilem. Odnos stilistike do lastne tradicije (retorika in stilistika; stilistika in druge discipline). Smeri v stilistiki. Lingvistična stilistika. Funkcionalna stilistika. Od diskurzivne stilistike do kritične analize diskurza. Zasebni in javni diskurz. Govorjeni in zapisani diskurz. Različni tipi diskurzov: akademski, reklamni, medijski, politični, pogovorni diskurz in žargon, diskurz stripa, kletvic in psovk itd. Družbena moč v različnih vrstah diskurza.