Institucionalna predšolska in družinska vzgoja

Institucionalna predšolska in družinska vzgoja

Stopnja: 1

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hočevar Andreja

Vsebina

Metodologija raziskovanja družinske problematike in problematike institucionalne predšolske vzgoje.
Vzgoja v družini.
Opredelitve družine in obravnava različnih teoretskih konceptov, ki zadevajo družinsko problematiko.
Družina skozi zgodovino. Vloga pomembnih Drugih pri otrokovi interiorizaciji sveta.
Vzgoja v ustanovah predšolske vzgoje.
Konceptualne in sistemske rešitve predšolske vzgoje v Sloveniji in v svetu.
Kurikularna zasnova – med ciljnim in procesno-razvojnim načrtovanjem kurikula. Načrtovani kurikulum, prikriti kurikulum, izvedbeni kurikulum.
(Samo)evalvacija in ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vrtcih.