Italijanska družba, kultura in literatura III

Italijanska družba, kultura in literatura III

Stopnja: 1

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Grošelj Robert, doc. dr. Paolucci Sandro

Vsebina

Predmet se deli na dva podpredmeta:
a) Italijanska družba in kultura 3
b) Italijanska literatura 3

Italijanska družba in kultura 3:
Italijanski politicni sistem in najpomembnejši organi demokraticne republike, najpomembnejše stranke in politicne osebnosti; pravni sistem v teoriji in praksi; šolski sistem in reforme zadnjih let; zdravstvo in socialno varstvo; gospodarstvo in razvoj.

Italijanska literatura 3: Pregled literarnih smeri na prehodu v dvajseto stoletje: avantgarde, dekadentizem, Crepuscolari, hermeticna poezija in druge smeri prvih desetletij; italijanska dramatika v 20. stoletju; Pirandello; razvoj italijanskega modernega romana; Svevo; literatura fašisticnega, antifašisticnega in vojnega obdobja; povojna italijanska literatura; najvidnejša imena sodobne italijanske proze in poezije.