Antična retorika

Antična retorika

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hriberšek Matej

- primerjalna retorika; retorika v antiki in srednjem veku, njen zgodovinski razvoj in sistematika; pedagoški diskurz

Knjižni viri:
Aristotel, Retorika (Art of Rhetoric; London 1959, str. 5-169 (samo angleški del);
Aristotel, Retorika (slovenski prevod, Ljubljana 2011)
Ciceron, De oratore (O govorniku; Ljubljana 2001, str. 64-159);
Demostenes: 3. govor proti Filipu (Keria VII/2005, 1, str. 117-132)
G. A, Kennedy: Klasična retorika ter njena krščanska in posvetna tradicija od antike do sodobnosti, Ljubljana 2001, 375 str.
Gunderson, E.: The Cambridge Companion to Ancient Rhetoric. Cambridge 2009.

Dodatna literatura.
H. Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik; Stuttgart 1990, str. 47- 440
Izokrat, Lisija, Demosten, Ciceron, Evmenij, Antologija antičnega govorništva, Ljubljana 2001, str. 245-314, 317-335
B. Mortara Garavelli, Manuale di retorica, Milano 2003, 287-320
Habinek, T.: Ancient Rhetoric and Oratory. Malden-Oxford-Victoria 2005.
Fix, U., Gardt, A., Knape, J.: Rhetorik und Stilistik. Mouton de Gruyter, Berlin-New York 2008.