Edicijske tehnike 1

Edicijske tehnike 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Nagode Aleš

Spoznavanje znacilnosti in prakticno pripravljanje razlicnih tipov notnih izdaj stare glasbe (pred 1800):
• prakticna in spomeniška izdaja,
• didakticna izdaja,
• urtext-izdaja,
• znanstveno-kriticna izdaja.

• John Caldwell. Editing Early Music. Oxford: Clarendon Press, 1985.
• Appel, B., Veit, J. in Landgraf, A. (ur.). Editionsrichtlinien Musik. Kassel: Bärenreiter, 2000.