Epigrafika - izbrana poglavja

Epigrafika - izbrana poglavja

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lovenjak Milan, doc. dr. Visočnik Julijana

Vsebina

Predmet se izvaja v obliki izbranih poglavij. Obravnavane vsebine oz. teme se iz leta v leto spreminjajo. Predavanja so povezana s seminarjem.

Začetki in zgodovina vede. Sistemizacija, institucije in delovna orodja vede. Sistem okrajšav na rimskih napisih, transkribcijski
znaki pri objavah napisov, korpusi. Jeziki antičnega sveta. Pisave. Paleografija. Onomastika – rimska in etnična imena.
Imenske formule (državljanska, pregrinska, osvobojenska, suženjska). Prozopografija. Senatorske in viteške kariere (cursus
honorum) v civilni in vojaški sferi. Cesarska nomenklatura. Organizacija rimske vojske, upravni aparat rimskih provinc, municipalna uprava, organizacija carinske službe. Posamezne kategorije napisov: posvetilni, častni, nagrobni, gradbeni napisi, miljniki, vojaške diplome, napisi na uporabnih predmetih - instrumentum. Datiranje in komentiranje napisov.