Filozofija duha

Filozofija duha

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Markič Olga

Pri predmetu so obravnavana temeljna vprašanja filozofije duha. To so:
– metafizična: problem odnosa med fizičnim in psihičnim in problem mentalne vzročnosti;
– epistemološka: kako lahko vemo, da imajo tudi drugi um, kakšen je status introspekcije in kako opredeliti odnos med prvoosebnim in tretjeosebnim spoznavanjem;
– vprašanja o vsebini mentalnih stanj: kako se lahko nekatera mentalna stanja kot so prepričanja in želje nanašajo na zunanji svet (problem intencionalnosti) in kakšna je struktura pojmov;
– vprašanja vezana na zavest: problem zavestnih doživljajev, uganka samozavedanja, osebna identiteta in problem svobodne volje.

1. Miščevič, N., Markič, O. (1998). Fizično in psihično: uvod v filozofijo psihologije, Aristej, Šentilj. (117 str.).
2. Davidson, D. (1988). »Mentalni dogodki«, v Raziskave o resnici in interpretacij, Studia Humanitatis. (str. 7–31).
3. Hofstadter (ur.) (1990). Oko Duha, Mladinska knjiga, Ljubljana. (str. 65–75, str. 361–421).
4. Markič, O., Bregant, J. (2007). Narava mentalnih pojavov, Maribor: Aristej (261 str.).
5. Šuster, D. (ur.) (2007). O svobodni volji: Od Leibniza do Libeta. Maribor: Aristej (321 str.).
6. Stich, S., Warfield, T. (2003). The Blackwell Guide to Philosophy of Mind, Blackwell (str. 1–142).