Filozofija narave

Filozofija narave

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Malec Maja

Vsebina

• Narava pri predsokratikih: phýsis, kozmos in etos;
• Platonova filozofija narave v Timaju;
• Aristotelova Fizika in razprava O nebu;
• od geocentrizma k heliocentrizmu (od Ptolemaja do Kopernika);
• mislec neskončnosti Giordano Bruno;
• Spinozov panteizem: Deus sive natura;
• matematika, izkustvo in metafizika v novoveški filozofiji narave (Descartes, Leibniz, Kant, Schelling … );
• fenomenološka in analitična pojmovanja narave v 20. stol.;
• pomen sodobne znanosti za filozofijo narave (relativnostne teorije, kvantne fizike, raziskav na področju biologije, genetike idr.).