Filozofska antropologija

Filozofska antropologija

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:30

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Hribar Sorčan Valentina, doc. dr. Zabel Blaž

Vsebina

1. Utemeljitev filozofske antropologije kot nove filozofske discipline v prvi polovici 20. stoletja.
2. Obravnava odnosa med živimi bitji (človek – žival – rastline) in pomena pojma življenja.
3. Utemeljitev pojma osebe in samozavedanja (skozi zgodovino filozofije – J. Locke, J. Bentham in skozi sodobnejše pristope – bioetiko.
4. Obravnava pojmov simpatije, empatije in altruizma kot osnov človečnosti, od prvih zametkov v angleški filozofiji. Prosocialno vedenje pri živalih in vprašanje živalskih pravic.
5. Filozofija jezika: analiza vprašanj, kdaj, kako in zakaj je nastal človeški jezik.
6. Utemeljitev moralne zavesti.
7. Koncepti časa, zgodovine in spomina.