Francoska poezija

Francoska poezija

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Turk Boštjan Marko, prof. dr. Pintarič Miha

Vsebina

Predmet Francoska poezija obsega razvoj pesniške motivike ter temeljne oblike in slogovne figure od začetkov francoske poezije do kasnejših obdobij, začenši s starejšimi besedili, ki so definirala poznejši razvoj francoske poezije, predvsem to velja za renesančno in klasicistično, pa tudi baročno poezijo, do tematik, ki so značilne za razsvetljenstvo, romantiko, parnasovsko poezijo, ter izbor pesniških in s tem deloma povezanih ideoloških tokov v dvajsetem stoletju, prav tako pa omogoča vpogled v razvoj francoskega verza s poudarkom na aleksandrincu. Zaradi obsežnosti predmetne snovi so podana izbrana poglavja, predmet pa študente podrobneje seznani s specifično pesniško ustvarjalnostjo in njenimi razlikami v posameznih obdobjih, zato je posebna pozornost namenjena njihovim reprezentativnim besedilom. Pomemben del snovi zajema metodologijo in hermenevtiko branja in razumevanja pesniških besedil.
Predmet se v glavnem omejuje na razvoj francoske poezije, v katerega pa vključuje tudi druge vplive.