Geoinformacijski modeli, simulacije in scenariji

Geoinformacijski modeli, simulacije in scenariji

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 45

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, izr. prof. dr. Krevs Marko

Vsebina

Pojmi in geoinformacijski vidiki: modeli, simulacije, scenariji. Učenje na primerih. Zasnova, izvedba, kritično ovrednotenje modela, simulacije, scenarija – več primerov. Izvedba samostojnega raziskovalnega projekta.