Izbirni seminar: Literarna kritika

Izbirni seminar: Literarna kritika

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kos Matevž

Študenti in študentke v seminarju svoje pridobljeno literarnozgodovinsko in literarnoteoretsko znanje (predvsem s področja literarne aksiologije) preizkušajo na praktičnem področju literarne kritike. Predavatelj uvodoma predstavi splošno problematiko literarne kritike znotraj literarne vede, nato pa konkretne – tako načelne kot praktične – dileme aktualnega literarnokritiškega pisanja. Vsak izmed seminaristov si mora izbrati najmanj eno slovensko/prevodno književno noviteto, o kateri nato napiše literarno kritiko in jo predstavi na seminarju. Dolžnost vsakega udeleženca seminarja ni samo predstavitev lastne kritike, temveč tudi poznavanje vseh del, obravnavanih na seminarju, in sodelovanje v diskusijah o teh delih. Udeleženci seminarja morajo svoja stališča predstaviti argumentirano in v dialogu z drugimi sodelujočimi.

Drago Šega, Literarna kritika. Ljubljana 2004. COBISS.SI-ID - 215608320
Andrej Inkret, Spomini na branje. Ljubljana 1977. COBISS.SI-ID - 4515072
Aleksander Zorn, Kritika branja. Ljubljana 1988. COBISS.SI-ID - 4014080
Vanesa Matajc, Osvetljave. Ljubljana 2000. COBISS.SI-ID - 108487680
Peter Kolšek, Lepa točajka. Ljubljana 2003. COBISS.SI-ID - 125218304
Matevž Kos, Kritike in refleksije. Ljubljana 2000. COBISS.SI-ID - 105736704
Matevž Kos, O nevšečnosti biti Slovenec. Ljubljana 2014. COBISS.SI-ID - 274199808