Izbrana poglavja iz novoveške filozofije

Izbrana poglavja iz novoveške filozofije

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Kroupa Gregor, prof. dr. Božovič Miran

Predmet na osnovi intenzivnega branja, podrobne analize in interpretacije vsakokrat nanovo izbranih filozofskih besedil enega ali več avtorjev filozofije kontinentalnega racionalizma (Descartes, Spinoza, Leibniz) in njihovih sodobnikov (Malebranche), britanskega empirizma (Locke, Berkeley, Hume), francoskega razsvetljenstva (Bayle, Diderot) in britanskega utilitarizma (Bentham) prinaša poglobljen zgodovinski in problemski presek vodilnih idej filozofije 17. in 18. stoletja. Obravnavani tematski sklopi vključujejo: metafizika in naravoslovje v obdobju znanstvene revolucije 17. stoletja: Descartes in Leibniz; Spinozova metafizična teorija; Spinoza in spinozizem v 18. stoletju; Spinoza in spinozistični romani 17. in 18. stoletja; izbrana filozofska gesla iz Baylovega Historičnega in kritičnega slovarja; Locke in francoski materializem: materija in mišljenje; Berkeley in filozofija francoskega metafizičnega egoizma; Malebranche, Hume in akavzalna ontologija; Hume in naravna religija; deizem, materializem in skrivni filozofski rokopisi; Diderotova in d'Alembertova Enciklopedija in sodobna ideja družbe znanja; Descartesove Meditacije in Diderotove D'Alembertove sanje; novoveška filozofija in literatura; dediščina razsvetljenstva v britanskem utilitarizmu: Diderot in Bentham; novoveška filozofija in sodobni spekulativni realizem.

Obvezna literatura/Required reading:
Descartes, Meditacije, SM, Ljubljana 1973, str. 37-118.
Spinoza, Etika, SM, Ljubljana 1963, str. 93-59.
Berkeley, Filozofski spisi, SM, Ljubljana 1976, str. 49-118.
Hume, "O skepticizmu glede čutov," Analiza 4 (2008), 91-108.
Bentham, J., The Panopticon Writings, ur. Miran Božovič, Verso, London 2011, str. 31-114.

Priporočena literatura/Suggested reading:
Bennett, J., Learning from Six Philosophers, OUP, Oxford 2001, str. zv. 1: 66-111; 151-85; 224-56; zv. 2: 1-58; 74-107; 146-96; 245-306.
Rutherford, D. (ur.), The Cambridge Companion to Early Modern Philosophy, CUP, Cambridge 2006, str. 11-66; 95-169.
Božovič, M., Telo v novoveški filozofiji, Založba ZRC, Ljubljana 2002, str. 75-146 in 190-254.