Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope

Izbrana poglavja iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ferenc Mitja

Vsebina se določa za vsako študijsko leto posebej pred začetkom leta.
Vsebina so različna vprašanja iz zgodovine JV Evrope: to so vprašanja političnega, gospodarskega, socialnega, kulturnega razvoja zgodovine JV Evrope 20. stoletja.

Literatura se določi za vsako leto posebej.
John, R. Lampe, Yugoslavia as History. Twice there was a country, Cambridge 1996, 421 str. COBISS.SI-ID - 143220
J. Pirjevec, Jugoslavija. Nastanek, razvoj in razpad Karadjordjevićeve in Titove Jugoslavije, Koper 1995, 461 str. COBISS.SI-ID - 53084160
Slovenska novejša zgodovina 1848-1992, INZ, Ljubljana, 2005, 1509 str. COBISS.SI-ID - 221408256