Japonska družba 2

Japonska družba 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Culiberg Luka

Vsebina

Pri seminarju se bomo ob branju klasičnih teoretskih besedila in znanstvenih razprav, ki obravnavajo problematiko pojmov kulture, nacionalne kulture, japonske kulture ipd. v slovenščini, angleščini in japonščini, seznanjali s temeljnim konceptualnim aparatom sociološkega, antropološkega in širše humanističnega in družboslovnega raziskovanja in ga aplicirali na razumevanje japonske kulture in družbe.