Japonsko jezikoslovje 1

Japonsko jezikoslovje 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Golob Nina, prof. dr. Shigemori Bučar Chikako

- geneza sodobnega japonskega jezika;
- fonologija, morfologija, skladnja, leksika sod. japonkega jezika;
- pristopi k raziskovanju sod. japonskega jezika – obravnave jezika od Y. Yamade do H. Teramure;
- tipološki vidiki sodobnega japonskega jezika;
- pisava kot jezikoslovno vprašanje;
- paradigme jezikoslovnega raziskovanja japonščine v 21. stoletju

Shibatani, Masayoshi (1999) The languages of Japan, Cambridge: Cambridge UP; str. 94-118, 140-392. COBISS.SI-ID - 39872354
Okimori et al. Zukai nihongo, Sanseido, Tokyo 2014. COBISS.SI-ID - 162324483