Kulturna zgodovina zahodnih Slovanov

Kulturna zgodovina zahodnih Slovanov

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Rezoničnik Lidija, doc. dr. Sevšek Šramel Špela

Vsebina

Po uvodnem prikazu etnogeneze Slovanov se predavanja osredotočijo na zgodovinska dejstva in razmere, odločilne za nastanek zahodnoslovanskih držav, jezikov in kultur. Na izbranih besedilih kulture in jezikovnih spomenikih je osvetljena temeljna kulturna orientacija na območju današnje Češke, Poljske, Slovaške in Madžarske kot kulturotvorna podlaga za razvoj nacionalnih književnosti. Uveljavitev novih političnih subjektov v srednjem veku je sprožila razvoj pismenstva in s tem specifičnega srednjeevropskega diskurza, tesno povezanega z zahodnoevropskim. V nadaljevanju so prikazane temeljne razvojne faze in prelomnice zahodnoslovanskih literatur.