Lektorat drugega slovanskega jezika - bolgarski jezik

Lektorat drugega slovanskega jezika - bolgarski jezik

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita, Yankova Veneta

Razvijanje sposobnosti razumevanja ter ustnega in pisnega izražanja v bolgarščini; utrjevanje jezikovnih kompetenc; razvijanje leksikalne kompetence ter priprava na povzemanje besedil s parafraziranjem in reformulacijo. Teme: družina, delo, prosti čas, družba in družbeni problemi, socialni problemi, okolje ipd.

Pašov, 1989: Praktičeska b''?lgarska gramatika. Sofija: Narodna prosveta. COBISS.SI-ID 1336674
Andrejčin, L., Georgiev, L., Ilčev, S., Kostov, N., Lekov, I., Stojkov, S., Todorov, C., 1963: B''?lgarski t''?lkoven rečnik. Četv''rto fototipno izdanie. Sofija: Izdatelstvo na BAN. 1963 COBISS.SI-ID 7770722
Kurteva, G., Bumbarova, K., B''?čvarova., S., 2013: Zdravejte! Učebnik po b''?lgarski ezik za čuždenci A1-A2. Sofija: Nov b''?lgarski universitet. COBISS.SI-ID 159573763
Dimitrov, L, 2010: Slovensko - bolgarski in bolgarsko - slovenski priročnik. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete. COBISS.SI-ID 252521728
Ivanova, N., Maltarič, B., 2012: Poglavja iz zgodovinskega in kulturnega razvoja Bolgarije. Veliko Trnovo: Faber. COBISS.SI-ID 49097570