Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 1-2

Lektorat slovanskega jezika III: Bolgarski jezik 1-2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita, Yankova Veneta

Osnovne informacije o bolgarskem jeziku; cirilica (posebnosti bolgarske cirilice); bolgarsko glasoslovje; sedanjik, prihodnjik, oblike glagola ???, oblike preteklih glagolskih časov (imperfekt, aorist) in njihova raba, oblike osebnih zaimkov; člen, števnik; osnovno besedje in osnovne jezikovne zgradbe, ki služijo kot temelj osnovnih sporazumevalnih vzorcev.
Branje enostavnejših besedil v bolgarskem jeziku in utrjevanje osnovnih sporazumevalnih vzorcev. Teme: družina, delo, prosti čas, družba, okolje.

P. Pašov. Praktičeska b?lgarska gramatika. Sofija, Narodna prosveta, 1989. COBISS.SI-ID 1336674
Kurteva, G., Bumbarova, K., Bachvarova, S., 2016: Zdravejte! – Učebnik po b’’lgarski ezik za čuždenci (A1-A2 + CD). Sofija: Nov b’’lgarski universitet. COBISS.SI-ID – 159573763 (2013)
Andrejčin, L., Popov, K., Stojanov, S., 2020: Gramatika na b’’lgarskija ezik. Sofija: Prosveta. COBISS.SI-ID 43929352
Andrejčin, L., Georgiev, L., Ilčev, S., Kostov, N., Lekov, I., Stojkov, S., Todorov, C., 1963: B’’lgarski t’’lkoven rečnik. Četv’’rto fototipno izdanie. Sofija: Izdatelstvo na BAN. COBISS.SI-ID 7770722.
E. Perniška. Sinonimen rečnik na b?lgarskija ezik (s antonimi I blizkoznačni dumi), Sofija, 2003. COBISS.SI-ID 27303010
Ž. Koleva-Zlateva idr. B?lgarski ezik za čuždenci. P?rva čast. Veliko T?rnovo, 2007. COBISS.SI-ID 49585762