Magistrsko delo iz didaktike italijanskega jezika

Magistrsko delo iz didaktike italijanskega jezika

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 9

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Mertelj Darja

Vsebina magistrskega dela je odvisna od izbrane teme. Poseben poudarek je na interdisciplinarnosti.
Z magistrskim delom študent poglobi izbrano tematiko, kritično uporabi dostopne vire in literaturo ter ovrednoti izbrano vsebino magistrskega dela.

Temeljna literatura se določi individualno glede na izbrano tematiko magistrskega dela.