Napredne metode za geografe

Napredne metode za geografe

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 30

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: asist. Bobovnik Nejc, doc. dr. Rogelj Boštjan, izr. prof. dr. Krevs Marko

Vsebina

Multivariatna statistika v geografiji – multipla regresijska analiza, logistična regresijska analiza, metoda glavnih komponent, faktorska analiza, diskriminančna analiza, razvrščanje v skupine. Pregled uporabe metod strojnega učenja v geografiji. Pregled uporabe kvalitativnih metod v geografiji. Samostojni raziskovalni projekt.