Nemški jezik 1

Nemški jezik 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:120

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Podgoršek Saša

Vsebina

Razvijanje sposobnosti za temeljno pisno in govorno sporazumevanje v nemškem jeziku, usvajanje glavnih slovničnih vsebin in osnovnega besedišča, ob branju krajših strokovnih besedil pa tudi osnove strokovne terminologije.