Novogrška književnost in civilizacija I

Novogrška književnost in civilizacija I

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: asist. Tsiami Konstantina, prof. dr. Kavčič Jerneja

Predmet se deli na dva vsebinska sklopa:
1. grška književnost in kultura v otomanskem obdobju:
- politične in gospodarske razmere; vplivi otomanskega obdobja na kulturo vsakdanjega življenja
- izobrazba, inteligenca in usoda antično-bizantinske tradicije
- ljudsko pesništvo in literarno ustvarjanje v času otomanske vladavine; književnost in kultura renesančne Krete
- Grčija in zahodnoevropski politični in kulturni tokovi v času otomanske vladavine; grško razsvetljenstvo
- osvobodilno gibanje in konec otomanske vladavine na grških tleh
2. grška književnost in kultura od nastanke sodobne grške države do konca 19. st.:
- nastanek moderne grške države; gospodarske in kulturne razmere v Grčiji 19. st. in njihov vpliv na literarno ustvarjanje; jezikovno vprašanje in odnos do dediščine stare Grčije in Bizanca
- literarno ustvarjanje 19. st.: jonska šola in D. Solomos, A. Kalvos in A. Valariotis; general Makrigiannis; stara atenska šola in grška romantika; nova atenska šola in K. Palamas

Clogg, R. A Concise History of Greece, Cambridge 2021. COBISS.SI-ID – 83901443 in COBISS.SI-ID – 142742019 (slovenski prevod)
Kaliopoulos, J. S. in Th. M. Veremis. Modern Greece. A History since 1821, Chicester 2010. COBISS.SI-ID – 48780642
Mastrodimitris, P. D. Εισαγωγή στη νεοελληνική φιλολογία. Αθήνα 1996. COBISS.SI-ID - 39676002
Mackridge, P. Language and National Identity in Greece, 1766-1976, Oxford 2009. COBISS.SI-ID – 51589730
Vitti, M. Storia della lettarature neogreca. Torino 20012 (nemški prevod 1972, novogrški prevod 1978). COBISS.SI-ID - 121461763
Beaton. R. From Byzantium to Modern Greece: medieval texts and their modern reception. Aldershot, 2008. COBISS.SI-ID – 70634338
Beaton, R. The medieval Greek romance. London, 1966. COBISS.SI-ID – 35794786

Priporočena literatura
Demaras, K. Th. Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας. Αθήνα 20009.
Holton, D., ur. Μελέτες για τον Ερωτόκριτο και άλλα νεοελληνικά κείμενα. Αθήνα 2000.
Panagiotakis, N., ur. Αρχές της νεοελληνικής λογοτεχνίας Ι-ΙΙ. Benetke 1993.