Okoljska psihologija

Okoljska psihologija

Ure predavanj:10

Ure seminarjev:20

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Sočan Gregor, prof. dr. Svetina Matija

Vsebina

Uvod v okoljsko psihologijo; teorije in modeli okolja; raziskovalne metode okoljske psihologije; orientacija v okolju in zaznavni zemljevidi; čutne kakovosti okolja (hrup, smrad, klima, temperatura, svetloba); simbolni vidiki okolja in prostora; osebni prostor; teritorialnost in ozemeljsko vedenje; gneča; potovanje in promet; značilnosti različnih vrst okolja (urbano in neurbano okolje, soseske in mesto, naravna okolja, delovno okolje, rekreacijsko in sprostitveno okolje, bivalno, virtualno, poslovno okolje); značilnosti javnih prostorov (šola, vrtec, bolnišnica, otroška igrišča, čakalnice, trgovine, gledališča, galerije in muzeji, parki, ceste, javni promet, stadioni, hoteli, zapori); ekologija in trajnostni razvoj; onesnaževanje okolja; okolje in kvaliteta življenja; estetski vidiki okolja; etični vidiki okolja. Metode raziskovanja v okoljski psihologiji, s poudarkom na statističnem modeliranju.