Opisna slovnica nove grščine II

Opisna slovnica nove grščine II

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: asist. Tsiami Konstantina, prof. dr. Kavčič Jerneja

Opisna slovnica nove grščine II predstavlja nadaljevanje predmeta Opisna slovnica nove grščine I (vaje). Vaje potekajo v novi grščini in so namenjene:
- obravnavi besedišča z vsebinskih področij, ki presegajo najosnovnejše vsakodnevno sporazumevanje
- vajam v govornem sporazumevanju: konverzacija in primeri krajših govornih nastopov z rabo obravnavanega besedišča
- branju ter jezikovni in vsebinski analizi literarnih in neliterarnih besedil v novogrškem knjižnem jeziku
- vaje v slušnem razumevanju, namenjene razpoznavanju osnovnega sporočila poslušanega besedila.

Arvanitakis, K., Arvanitakis F. Επικοινωνήστε ελληνικά ΙΙΙ. Αθήνα 2004 (učbenik in zgoščenka). COBISS.SI-ID - 28211810

Holton, D. et al. Greek, An Essential Grammar of the Modern Language. London and New York 2004. COBISS.SI-ID – 29808994

Kavčič, J. Novogrška slovnica. Ljubljana 2010. COBISS.SI-ID – 285753088

Bampiniotis, G. Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας. Atene 1998. COBISS.SI-ID – 13613410

Tegopoulos et. al., Ελληνικό λεξικό. Atene 1993. COBISS.SI-ID - 19548002

Priporočena literatura

Antonopoulou, N. et al. Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας, Επίπεδο B, Επίπεδο Γ. Θεσσαλονίκη 2000 (učbenik in kaseta).

Kinne, D. et al. PONS-Kompaktwörterbuch für alle Fälle, Neugriechisch-Deutsch und Deutsch-Neugriechisch. Stuttgart 2002.

Moshou, D. et al. Μαθήματα ελληνικών. Θεσσαλονίκη 2001.

Tzartzanos, A. Νεοελληνική σύνταξις (της κοινής δημοτικής) Ι-ΙΙ. Αθήνα 1963.