Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija latinskih besedil 3

Raziskovalni seminar (ped.): interpretacija latinskih besedil 3

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Marinčič Marko

Seminarsko branje in interpretacija literarnih in strokovnih besedil iz kateregakoli obdobja latinske književnosti. Vsak semestrski blok je posvečen drugemu besedilu oz. tematskemu sklopu.

West, M. L. Textual Criticism and Editorial Technique. Berlin: Walter de Gruyter, 1973. COBISS.SI-ID - 110294016
Morton Braund, Susanna. Latin Literature. London: Routledge, 2005. COBISS.SI-ID – 26218850
Literatura k posameznemu avtorju bo predpisana sproti.