Rimska regionalna zgodovina

Rimska regionalna zgodovina

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lovenjak Milan, izr. prof. dr. Pobežin Gregor

Vsebina

Namen predmeta je študente podrobneje seznaniti z zgodovino našega prostora in sosednjih dežel v rimski dobi. Ob kronološkem pregledu posameznih obdobij s poudarkom na posamičnih dogodkih, ki so se odigrali na tem prostoru, se predstavi pisne, epigrafske in arheološke vire, upravni ustroj rimske države (provincialni in lokalni upravni aparat), proces postopne izgradnje mreže rimskih cest, vojaške enote, razvoj posameznih urbanih središč, potek meja mestnih teritorijev, ljudstva, ki so poseljevala ta prostor pred rimsko zasedbo, strukturo prebivalcev v rimski dobi (domačini, kolonisti), zgodovino avtohtonih, rimskih in vzhodnjaških kultov, razvoj rimskih obrambnih sistemov na tem prostoru, vpade barbarskih ljudstev in proces zatona rimskih institucij ob prehodu v zgodnjesrednjeveško obdobje.