Seminar iz rimske zgodovine

Seminar iz rimske zgodovine

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lovenjak Milan

Za vsako leto je izbrana tema iz zgodovine rimske republike ali zgodovine rimske cesarske dobe s posebnim ozirom na vire. Obravnava izbrane teme prinaša poglobitev poznavanja posameznih poglavij iz rimske zgodovine, poznavanja zgodovinskih procesov, rimske družbe in institucij, ustavne in pravne ureditve, vojaške in verske zgodovine in podrobnejše poznavanje pisnih in epigrafskih virov. Tematika seminarja se navezuje na arheologijo, epigrafiko, rimsko regionalno, socialno in versko zgodovino in anticno književnost s posebnim ozirom na grško in rimsko historiografijo.

Temeljna literatura je odvisna od vsakokratne izbrane teme.