Seminar iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope

Seminar iz sodobne zgodovine jugovzhodne Evrope

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 60

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ferenc Mitja

Vsebina seminarja se določa za vsako študijsko leto posebej pred začetkom leta.
Vsebina seminarja so različna vprašanja iz zgodovine JV Evrope: to so vprašanja političnega, gospodarskega, socialnega kulturnega razvoja zgodovine JV Evrope 20. stoletja.

Literatura se določi za vsako leto posebej.