Slovenska umetnost novega veka II

Slovenska umetnost novega veka II

Ure predavanj:60

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:5

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Žerovc Beti

Vsebina

Predavanja zajemajo zgodovinski pregled od leta 1820 do današnjega časa. Izhajajoč iz kulturnozgodovinskega konteksta temeljijo na predstavitvi slogovnega in motivnega razvoja ter se od tod usmerjajo v oznake najznačilnejših ustvarjalcev in vsestransko interpretacijo in oceno njihovih umetniških del. Prikazani so odmevi neoklasicizma, zlasti bidermajer z vprašanjem romantike, historizem ter nastajanje realizma. Poseben poudarek je posvečen umetnosti Moderne ter zatem novim smerem po 1. svetovni vojni in razcvetu umetnosti po 2. svetovni vojni. Pri tem je upoštevana vsa umetnost na slovenskih tleh, tako delo domačih kot priseljenih ali potujočih ustvarjalcev oz. vloga umetnostnega importa. Osvetljena so medsebojna razmerja, tudi pomen širših, sprva zlasti nemških in italijanskih, v 20. stoletju pa jugoslovanskih, posebej zagrebških izhodišč za oblikovanje slovenske umetnosti; prikazana je njena umetnostno geografska raznolikost, zlasti v 20. stoletju od t. i. impresionizma dalje pa tudi oblikovanje slovenske likovne umetnosti kot vse izrazitejše nacionalne identitete.