Sodobna angleška dramatika

Sodobna angleška dramatika

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:30

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Burcar Lilijana

Vsebina

Pregled temeljnih del, smeri in gibanj angleške dramatike 20. stoletja s poudarkom na angleški dramski produkciji po 2. svetovni vojni
Oris specifičnih potez sodobne angleške dramatike
Analiza in interpretacija izbranih del angleške dramatike
Pregled vpliva angleške dramatike na svetovno dramatiko in druge oblike umetnosti (zlasti prozo in film)
Predstavitve seminarskih nalog študentov na temo sodobne angleške dramatike z naknadno diskusijo