Sodobni korejski jezik 3

Sodobni korejski jezik 3

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:120

ECTS točke:6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Ryu Hyeonsook

Vsebina

Študenti spoznajo srednje pogosto besedišče za izražanje kompleksnejših in bolj abstraktnih tem. Pasivno spoznajo lastnosti pogovorne in delno narečne korejščine ter frazeologijo. Naučijo se slovničnih in besedilnih struktur strokovnega jezika v publicističnih komentarjih, strokovnih in znanstvenih besedilih. Naučijo se pisati strokovna in znanstvena besedila v korejščini ter izbirati primerna jezikovna sredstva za izražanje zapletenejše vsebine. Naučijo se razumevanja in rabe strokovnega in formalnega sloga ter pisanja uradnih besedil, znanstvenih razprav in govorov. Berejo krajša literarna dela in znanstvene razprave v korejščini ter se pri tem naučijo ugotoviti in razumeti piščev namen.