Sodobni problemi etike

Sodobni problemi etike

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 30

Ure vaj: 0

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Ošlaj Borut

1. Kulturno-filozofska genealogija sodobnih etičnih problemov.
2. Funkcija in pomen krize. Krizni status tradicionalnih etičnih načel in vrednot v sodobni družbi (svoboda, dostojanstvo, srečnost, pravičnost, vrline, …) in pomen osebe.
3. Osrednji del predavanj je namenjen predstavitvi osnovnih problemov bioetike in kritični nadgradnji etičnih teorij narave, okolja, življenja oz. bivajočega.
a) kontroverza med biocentristi (zlasti globinska ekologija), patocentristi in antropocentristi.
b) konceptualno-terminološka razlika med okoljem, naravo in življenjem ter med sekundarno in primarno odgovornostjo. Človekova razpetost med družbo, naravo in življenjem ter moralno-etične dileme.
c) diaforicna etika narave (telo kot mediator med naravo in umom)
d) Etika življenja in možnost razrešitve etičnih aporij tradicionalnih in postmodernih konceptov.
e) Razširitev tradicionalne etike »bližnje sfere« kot etike medčloveških odnosov v smer univerzalne etike biti in bivajočega (Schweitzer, Jonas).
4. Seminar: Etični izzivi in eksperimenti (postsekularna etika, svetovni etos, bioetika, morala in politika…).

1) Jonas, Hans: The Imperative of Responsibility, Chicago 1985, str. 1-12, 25-31, 34-50, 79-108, 123-140, 194-204. COBISS.SI-ID – 4073306
2) Crain, William: Theories of Development Concepts and Applications, Harlow, 2014, str. 159-181. https://archive.org/stream/WilliamCrainTheoriesOfDevelopmentConceptsBoo…
3) Ferry, Luc: Novi ekološki red – Drevo, žival in človek, Ljubljana 1998, str. 9-156. COBISS.SI-ID - 80121344
4) Rorty, Richard: Izbrani spisi, Ljubljana 2002, str. 165-179. COBISS.SI-ID - 119900416
5) Singer, Peter: Praktična etika, Ljubljana 2008, str. 169-276. COBISS.SI-ID - 243065088
6) Ošlaj, Borut: Človek in narava – Osnove diaforične etike narave, Ljubljana 2000, str. 17-40, 60-83, 150-243. COBISS.SI-ID - 109250816
7) Ošlaj, Borut: Ethica, quo vadis? – Albert Schweitzer in vprašanje renesanse etične kulture. Ljubljana 2010, str. 9-20, 59-103, 145-200. COBISS.SI-ID - 251200512