Specialna področja prevajanja: Podnaslavljanje

Specialna področja prevajanja: Podnaslavljanje

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Orel Kos Silvana

Namen predmeta je predstaviti značilnosti podnaslovnega prevajanja in študentom dati teoretično osnovo za delo pri seminarskih vajah iz podnaslovnega prevajanja.
Obravnavane teme: kratek pregled zgodovine podnaslovnega prevajanja; zunanji dejavniki, ki omejujejo podnaslovno prevajanje: usklajenost besedila s sliko, bralne zmožnosti gledalcev; pojem povprečnega gledalca; podnaslovni prevod kot del polisemiotičnega besedila; oblikovanje podnapisov; načela zgoščevanja besedila v podnapisih; posebnosti jezika v podnapisnih kot vmesne zvrsti med pisanim in govorjenim; podnaslavljanje različnih vrst televizijskih oddaj in filmov; podnaslavljanje, sinhronizacija in brani komentar; podnaslavljanje za slušno prizadete.

Ivarsson, Jan, in Mary Carroll. 1998. Subtitling. Simrishamm: TransEdit. COBISS.SI-ID - 7457890
Gambier, Yves, ur. 1998. Translating for the media. Turku: Painosalama OY. COBISS.SI-ID - 7348322
Kovačič, Irena. 1996. Subtitling strategies : a flexible hierarchy of priorities. V: Heiss, Christine, in Rosa Maria Bollettieri Bosinelli (ur.): Traduzione multimediale per il cinema, la televisione e la scena: atti del convegno internazionale. Bologna: CLUEB, str. 297-305. COBISS.SI-ID - 4612194
Kovačič, Irena. 1998. Six subtitlers – six subtitling texts. V: Bowker, Lynne, in sod. (ur.): Unity in diversity? Current trends in translation studies. Manchester: St. Jerome, str. 75-82. COBISS.SI-ID - 7020642
Gambier, Yves, ur. 1995. Audiovisual Communication and Language. Transfer. Translatio – FIT Newsletter (XIV, 3-4). COBISS.SI-ID - 6831458
Şerban, Adriana, Matamala, Anna, in Jean-Marc Lavaur (ur.) 2011. Audiovisual translation in close-up : practical and theoretical approaches. Bern: P. Lang. COBISS.SI-ID - 45781602
Chaume, Frederic. 2012. Audiovisual translation : dubbing. Manchester (UK); Kinderhook (NY): St. Jerome., 2012 COBISS.SI-ID – 52142434
Díaz Cintas, Jorge in Aline Remael. 2007. Audiovisual translation: subtitling. Manchester: St. Jerome; Kinderhook: InTrans. COBISS.SI-ID – 35679586
Incalcaterra-McLouglin, Laura, Biscio, Marie in Máire Áine Ní Mhainnín (ur.). 2011. Audiovisual translation: subtitles and subtitling: theory and practice. Oxford [etc.] : P. Lang. COBISS.SI-ID – 47070050
Ranzato, Irene in Serenella Zanotti (ur.). 2018. Linguistic and cultural representation in audiovisual translation. New York; London: Routledge. COBISS.SI-ID – 68051042
Kovačič, Irena. 1992. Jezikoslovni pogled na podnaslovno prevajanje televizijskih oddaj: doktorska disertacija. Ljubljana: [I. Kovačič]. COBISS.SI-ID – 31413248
Trupej, Janko. 2015. Strategije za podnaslovno prevajanje profanosti v slovenščino. Slavistična revija: časopis za jezikoslovje in literarne vede 63/1, str. 17–28. COBISS.SI-ID – 57700962 http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2015_1_02.pdf
Digitalna knjižnica Slovenije - dLib.si
Vogrinc Javoršek, Urša. 2007. Metabesedilnost v okviru strategij podnaslovnega prevajanja. Jezik in slovstvo. 52/3-4, str. [79]–94. COBISS.SI-ID – 35080546