Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 2: Bolgarski jezik

Sporazumevanje v južnoslovanskih jezikih 2: Bolgarski jezik

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 30

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Subiotto Namita

Utrjevanje zmožnosti branja, pisanja, poslušanja in govorjenja v bolgarščini; priprava študentov na slovnično analizo govorjenih in zapisanih besedil; razvijanje in utrjevanje pravopisnih zmožnosti; utrjevanje leksikalne kompetence s poudarkom na različnih strokovnih jezikih in različnih jezikovnih zvrsteh.

1. Andrejčin, L., Popov, K., Stojanov, S., 2020: Gramatika na b’’lgarskija ezik. Sofija: Prosveta.

2. B’’lgarska akademija na naukite, 2012: Oficialen pravopisen rečnik na b’’lgarskija ezik. Sofija: Prosveta.

3. Kurteva, G., Bumbarova, K., Bachvarova, S., 2017: Zdravejte! – Učebnik po b’’lgarski ezik za čuždenci (B1-B2 + CD). Sofija: Nov b’’lgarski universitet.

Gradivo, ki ga učitelj posreduje pri urah.