Teorija in praksa prevajanja

Teorija in praksa prevajanja

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Sernelj Tea

Skozi prevajalski proces se študentje seznanijo s prevajalsko teorijo in osnovnimi prevajalskimi orodji; odkrivajo, proučujejo in primerjajo temeljne razlike med kitajskim in slovenskim jezikom oz. med obema jezikovno-kulturnima sistemoma ter na ta način gradijo zavest o njunih posebnostih v praksi; prevajanje poteka postopno in sicer od krajših, manj zahtevnih in do daljših in bolj zahtevnih proznih besedil (kitajske anekdote, pregovori, basni, pravljice ipd.).

- A Chinese-English Dictionary, Foreign Language Teaching and Research Press, Beijing, 1996.
- Xinhua Zidian, Shangwu yinshuguan, Xianggang, 1991.
- SSKJ, I-V, Inštitut za slovesni jezik, DZS, Ljubljana, 1980-91.