Uvod v kitajsko družbo

Uvod v kitajsko družbo

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Veselič Maja

Vsebina

Analiza izbranih tematik, ki s sociološkega in antropološkega vidika obravnavajo temeljne družbene kategorije in koncepte tako v historičnem kot sodobnem vidiku. Koncepcije posameznika, družine in sorodstva. Rituali ob smrti in čaščenje prednikov. Družbena razslojenost. Urbano-ruralno. Etnična, jezikovna in religiozna raznolikost. Spol in spolnost.