Uvod v pragmatiko

Uvod v pragmatiko

Ure predavanj:30

Ure seminarjev:0

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: prof. dr. Kranjc Simona

Vsebina

- Pragmatično jezikoslovje (pojem okoliščin, govornega položaja).
- Vpliv filozofskih tradicij na nastanek te discipline.
- Teorija govornih dejanj (delna dejanja, neposredno/posredno govorno dejanje, konvencionalna jezikovna znamenja kot pokazatelji ilokucijskega dejanja, posrečenost in uspešnost govornega dejanja, niz govornih dejanj, razvrstitev govornih dejanj pri različnih avtorjih).
- (Dobesedni) pomen in smisel (sporočeni pomen) besedila.
- Pojem sporazumevalne zaslepitve. Teorija Gricea (»sodelovalno načelo« in sklepanja) in Leecha (načelo vljudnosti) ter drugih avtorjev.
- Proces izbiranja jezikovnih in nejezikovnih sredstev.