Uvod v študij jezika

Uvod v študij jezika

Ure predavanj:15

Ure seminarjev:15

Ure vaj:0

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Štumberger Saška

Vsebina

V okviru predmeta so naslednje vsebine:
- Razumevanje jezika v okviru jezikoslovnih teorij 20. stol.
- Položaj slovenistike in njena organiziranost v slovenski državi in zunaj nje v okviru slovenskih manjšin ter v tujini.
- Razvoj univerzitetne slovenistike, spreminjanje njene vsebine in stanje danes – organizacijsko in vsebinsko.
- Jezikovni priročniki, njihova hierarhizacija in uporabnost za študij in raziskovanje jezika (slovarji, spletni viri: besedilni korpusi).
- Jezikoslovna literatura (pridobivanje bibliografskih podatkov; slovnice, revije, zborniki).