Uvod v zgodovino Japonske

Uvod v zgodovino Japonske

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Culiberg Luka

Vsebina

Politična, ekonomska, socialna in kulturna zgodovina japonskega otočja od prvih arheoloških virov do 2. svetovne vojne. Pri predmetu se študenti seznanijo s temeljnimi značilnostmi posameznih zgodovinskih obdobij, pri čemer je poudarek predvsem na družbenih procesih in spremembah kulturnih aspektov kot posledice razvoja družbe in transformacij družbenih institucij.