Izbrana poglavja iz latinske književnosti DD 1/II

Izbrana poglavja iz latinske književnosti DD 1/II

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 6

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Movrin David, prof. dr. Marinčič Marko

Predmet se izvaja ciklično za dva letnika (2. in 3.) skozi dva semestra. Sestavljen je iz samostojne študijske obveznosti in predavanja o izbrani temi. Semestrski blok predavanja je v prvem delu zasnovan pregledno, v drugem pa eksemplarično: ob izbrani temi z analizo izvirnih besedil uvaja v metodo filološkega dela.
Vsebina samostojne študijske obveznosti (po semestrih):
- književnost zgodnje in srednje republike;
- književnost pozne republike;
- književnost avgustejske dobe;
- književnost cesarskega obdobja.
Obveznost se opravlja v sklopu izpitov, vrstni red obdobij je prost, vsa pa morajo biti opravljena do konca 4. semestra.
Seminar je posvečen branju in interpretaciji izbranega besedila iz kateregakoli obdobja latinske književnosti. Uvaja v metode filološke interpretacije in samostojno reševanje interpretacijskih problemov.

G. B. Conte, Latinska književnost, Ljubljana: Modrijan: 2007 / G. B. Conte, Latin Literature. A History, Baltimore, London 1994, 864 pp. COBISS.SI-ID – 250722816

Literatura za posamezne tematske bloke bo predpisana sproti k posamezni temi.