Izbrane teme iz kitajske umetnosti 1

Izbrane teme iz kitajske umetnosti 1

Stopnja: 2

Ure predavanj: 15

Ure seminarjev: 15

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Motoh Helena, prof. dr. Vampelj Suhadolnik Nataša

Vsebina predmeta vključuje posamezne ključne tematike kitajske umetnosti in poglobljene vpoglede v različne vzročne povezave. Vsebina se obravnava v tematskih sklopih, ki se tekom posameznih letih lahko spreminjajo.:
- razvoj in oblikovanje razlicnih teoretičnih pristopov z odrazom v klasičnem, modernem in sodobnem slikarstvu,
- odraz kozmološke percepcije in razumevanja sveta v umetnosti, še posebej grobni umetnosti
- refleksija določenih družbeno-kulturnih pojavov v posameznih področjih kitajske umetnosti,
- vplivi budizma kot nosilca nekaterih prvin indijske civilizacije na razvoj tradicionalne kitajske umetnosti in odraz ostalih tujih vplivov na ikonografsko in oblikovno zasnovo kitajske umetnosti,
- estetski pristopi v kitajski umetnosti
- poglobljena analiza posamičnih področij kitajske umetnosti (slikarstvo, kiparstvo, arhitektura, vrtna umetnost, rokodelska umetnost, ljudska umetnost, pohištvo itd.).

Vsebina vključuje poglobljen vpogled in razumevanje posameznih ključnih vidikov kitajske umetnosti s poudarkom na vzročnih povezavah in refleksijah določenih družbenih, političnih in kulturnih vplivov na razvojni proces tradicionalne, moderne in sodobne umetnosti.

Abe, Stanley K. 2002. Ordinary Images. Chicago and London: The Universityof Chicago Press.
Allan, Sarah. 1991. The Shape of the Turtle: Myth, ArtandCosmos in Early China. Alabny: State University of New York Press.
Chen,Chuanxi???: Zhongguoshanshuihuashi (Zgodovina kitajskega krajinskega slikarstva) ??????, Tianjin renmin chubanshe, Tianjin 2001.
Edwards, Richard.1989. The World around the Chinese Artist: Aspects of Realism in ChinesePainting. Ann Arbor: Universityof Michigan: University of Michigan Press.
Jiang, Xiaoping???. 1998.Zhongguo chuantong jianzhu yishu (Umetnost tradicionalne kitajske arhitekture) ????????. Chongqing: Xinan shifandaxue chubanshe.
Loehr, Max. 1968. Ritual Vessels of Bronze Age China. New York: Asia House.
McNair, Amy. 2007. Donors of Longmen: Faith, Politics, and Patronage in Medieval Chinese Buddhist Sculpture. Honolulu: University of Hawai´i Press.
Murray, Julia K. 2007.Mirror of Morality: Chinese narrative illustration and Confucian Ideology. Honolulu: University of Hawai´i Press.
Shaughnessy, Edward L. 1991. Sources of Western Zhou History: Inscribed Bronze Vessels. Berkeley, Los Angeles in Oxford: University of California Press.
Vampelj Suhadolnik, Nataša. 2011. "Obredna posoda ding kot materialni odraz kitajskega kulturno-družbenega fenomena". V: Klepetavi predmeti : ko predmeti spregovorijo o nas in drugih. Jernej Mlekuž (ur.), 113-142. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU.
Wang, Yao-t`ing. 1996. Looking at Chinese Painting. Nigensha Publishing.
Wu, Hung. 2009. Rethinking EastAsian Tombs: A Methodological Proposal. V: Dialogues in Art History from Mesopotamia to Modern: Readingsfor a New Century. Elizabeth Cropper, ur. Washington: National Gallery of Art, New Havenand London: Yale University Press. Str. 139–165.
Wu, Hung. 2010. The Art of the Yellow Springs: Understanding Chinese Tombs. London: ReaktionBooks.

Poleg tega še izbrani članki iz tega področja