Jezik v rabi II

Jezik v rabi II

Stopnja: 1

Ure predavanj:0

Ure seminarjev:0

Ure vaj:60

ECTS točke:3

Nosilec/izvajalec: asist. dr. Gregorčič Kristina, doc. dr. Stubbs John Anthony

Vsebina

Bralno razumevanje:
• Razumevanje avtentičnih besedil iz različnih besedilnih zvrsti;
• Usvajanje višjih taksonomskih spretnosti branja: analiza, evalvacija, inferenca: namen sporočila;
• Izdelava študijskih zapiskov;
• Razumevanje procesa branja, samorefleksija lastne bralne zmožnosti;
• Branje, analiza in evalvacija proznega dela.

Pisna zmožnost:
• Daljši sestavek – mnenjski esej;
• Vrstniško ocenjevanje;
• Uporaba virov;
• Ocena filma, knjige ipd.;
• Kratke oblike kreativnega pisanja.

Slušno razumevanje:
• Razbiranje določenih informacij v besedilih s splošno tematiko; razumevanje splošnega pomena besedila;
• Poslušanje in izdelava zapiskov;
• Evalvacija slušnega besedila; prepoznavanje govorčevega namena;
• Aktivno poslušanje in interakcija; govorica telesa.

Govorna zmožnost:
• Registri govornega jezika;
• Spretnosti tekočega podajanja;
• Daljši prost govorni nastop na prosto temo;
• Temelji javnega nastopanja;
• Omika v podajanju povratne informacije po javnem nastopu.

Študijsko gradivo pokriva naslednje teme:
Šovbiznis, Resničnostni šovi
Zločin in kazen
Zdravje / telo – šport, prehrana, medicina, zdravila in droge
Obleka , moda, krzno
Umetnost
Ljubezen, poroke, zakonske zveze
Aktualne teme in dogodki;
Teme po izbiri posameznih lektorjev in študentov.

Ogled izbora sodobne aktualne filmske produkcije, udeležba na debatnih večerih in drugih dogodkih, ki popestrijo pouk in prispevajo k doseganju učnih ciljev.