Jezik A v teoriji in praksi 4: poljski

Jezik A v teoriji in praksi 4: poljski

Stopnja: 2

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Wtorkowska Maria Zofia, lekt. dr. Nowak Marta, lekt. dr. Slawinska Joanna

Vsebina

Predmet nadgrajuje poznavanje leksike in slovnice ciljnega jezika, razumevanje, pisno in ustno rabo jezika tudi v zahtevnejših sporazumevalnih situacijah (politika, diplomacija, ekonomija, medkulturna izmenjava).
V četrtem semestru je predmet usmerjen na spoznavanje, kritično branje, analizo in prevajanje besedil umetnostne zvrsti.
Ob teh besedilih se tudi ponavlja in poglablja sistemsko znanje slovnice, seveda s posebnim poudarkom na rabi oziroma funkciji jezikovnih sredstev v umetnostnem jeziku.