Južnoslovanske družbe in kulture 2

Južnoslovanske družbe in kulture 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 60

ECTS točke: 4

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Balažic Bulc Tatjana, izr. prof. dr. Subiotto Namita

Bosansko-hercegovska družba in kultura: najpomembnejša zgodovinska obdobja; geografski pregled; nacionalna in regionalna identiteta; Bosna in Hercegovina kot večetnična družba; politični sistem; šolski sistem; religija; prazniki; bivalna kultura; kultura prehranjevanja; običaji; umetnost.

Makedonska družba in kultura: najpomembnejša zgodovinska obdobja; geografski pregled; nacionalna in regionalna identiteta; Makedonija kot večetnična družba; politični sistem; religija; prazniki; bivalna kultura; običaji; umetnost.

Gradivo, ki ga učitelj posreduje pri uri.

Bosansko-hercegovska družba in kultura
Lovrenović, Ivan, 2004: Unutarnja zemlja: kratki pregled kulturne povijesti Bosne i Hercegovine. Zagreb: Duriex. COBISS.SI-ID - 125917452

Makedonska družba in kultura
Vlahov, Dimitar, 1950: Makedonija. Ljubljana: Prešernova knjižnica. COBISS.SI-ID 687105
Kouba, Miroslav, 2009: Pregled na istorijata na kulturata na teritorijata na Makedonija. V: Istorija na Makedonija. Skopje: Makedonska reč. 389–539 COBISS.SI-ID: 80818442