Latinska metrika

Latinska metrika

Stopnja: 1

Ure predavanj: 30

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 0

ECTS točke: 3

Nosilec/izvajalec: izr. prof. dr. Hriberšek Matej

- delitev metrike
- ritem in metrum
- naglas in naglasna pravila; vrste naglasa (melodični, akcentuacijski)
- kvalitativni in kvantitativni verzni sistem
- osnovna literatura
- glasovne in glasoslovne posebnosti metrike; razlike v primerjavi s prozo
- posebnosti metričnega branja
- metrične enote in njihova delitev
- metrične oblike in njihova delitev
- verz in verzni sistemi
- zgodovinski oris razvoja in sprememb metrike in posameznih metrumov od prvih pojavnih oblik do konca antike
- razpoznavanje posameznih metričnih oblik in njihovo branje
- analiziranje težjih metričnih oblik in sistemov

1. obvezna:
- Silvo Kopriva: Latinska slovnica. Ljubljana 1976, str. 353–375. COBISS.SI-ID - 605495
- Gantar, Kajetan: Grške lirične oblike in metrični obrazci. Ljubljana 1979 (Literarni leksikon, 7. zvezek; 104 str.) COBISS.SI-ID - 11193857

2. priporočena:
- Crusius, F.: Römische Metrik. Neu bearbeitet von H. Rubenbauer. Hildesheim-Zürich-New York 1989, 148 str. COBISS.SI-ID - 20103680
- Drexler, H.: Einführung in die römische Metrik. Darmstadt 19935, 200 str. COBISS.SI-ID - 43886946
- Halporn, J. W.-Ostwald, M.: Lateinische Metrik. Göttingen 1994, 62 str. COBISS.SI-ID - 20325376
- Isačenko, Aleksander V.: Slovenski verz. Ljubljana 1939, 104 str. COBISS.SI-ID - 27679489
- Omersa, N.: Stihoslovje. Celje 1925, 68 str. COBISS.SI-ID - 29418753
- Ocvirk, Anton: Evropski verzni sistemi in slovenski verz. Ljubljana 1980. (9. in 10. zvezek Literarnega leksikona; 143+153 str.) COBISS.SI-ID - 4935168