Latinska skladnja I

Latinska skladnja I

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 120

ECTS točke: 7

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Weiss Sonja, izr. prof. dr. Hriberšek Matej

Nadaljevalni intenzivni tečaj latinščine.
1. semester
- utrditev in poglobitev oblikoslovja latinščine; poglobitev in razširitev besedišča;
- skladnja latinskih sklonov;
- zahtevnejše skladenjske strukture: gerundij in gerundivni sklad; raba naklonov v odvisnih stavkih; odvisniki prve in druge stopnje; relativna zveza, relativni sklop; odvisni govor;
- stavčna analiza zahtevnejših besedil.
- besedotvorje: izpeljava in sestava besed (samostalnikov, pridevnikov in glagolov).

2. semester
- tvorjenje daljših sestavljenih povedi in prevajanje krajših besedil v latinščino ob uporabi zahtevnejših tujejezičnih slovarjev.

- Silvo Kopriva, Latinska slovnica, Maribor 1989, str. 121-325 COBISS.SI-ID - 605495
- H. Menge - T. Burkard - M. Schauer - F. Maier, Friedrich: Lehrbuch der lateinischen Syntax und Semantik, Darmstadt 2000, str. 28-195-328 COBISS.SI-ID - 16835682
- A. Keller, S. Russell, Latinščina od besed do branja. Delovni zvezek, 2. del, str. 370-447. Prevedel in priredil D. Movrin. Filozofska fakulteta, Ljubljana 2011. COBISS.SI-ID - 241958400
- S. Weiss, Syntaxis Latina. Vaje iz latinske skladnje. Ljubljana: Znanstvena založba FF, 2016. COBISS.SI-ID - 286432000
- E. C. Woodcock, A New Latin Syntax, Cambridge (Mass.), 1959. COBISS.SI-ID - 24329314