Latinski jezik 2

Latinski jezik 2

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 75

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lovenjak Milan, lekt. mag. Isak Kres Jelena

Pravila o klasični in tradicionalni izgovarjavi.
Latinska morfologija – ponovitev: Glagoli štirih konjugacij v šestih časih, aktivnih in pasivnih oblikah, pet deklinacij, glavni in vrstilni števniki ter uporabnost rimskih številk v kronogramih, zaimki, prislovi, stopnjevanje pridevnika in prislova. Dodatno: deponentniki in poldeponentniki, nepravilni in nepopolni glagoli.
Latinska sintaksa: akuzativ z infinitivom, absolutni ablativ, supin.

B. Čop, Aurea Roma: Učbenik za latinščino, FF, Ljubljana 2005. COBISS.SI-ID - 223801600
R. Čepon, Mala latinska slovnica, Modrijan, Ljubljana 2005. COBISS.SI-ID - 220444672
S. Kopriva, Latinska slovnica, DZS, Ljubljana 1976. COBISS.SI-ID - 9391873
B. Čop, Aurea Roma: Slovarček, FF, Ljubljana 2005. COBISS.SI-ID - 223801856
Priročni latinsko-slovenski slovar, DZS, Ljubljana 2003. COBISS.SI-ID - 123934208
F. Bradač, Latinsko-slovenski slovar, DZS, Ljubljana 1980. COBISS.SI-ID - 15494400
Antika: Leksikon, Cankarjeva založba, Ljubljana 1998. COBISS.SI-ID - 79382784
B. Aubelj, Sentence: modrosti starih Rimljanov, Modrijan, Ljubljana 2003. COBISS.SI-ID - 126744832
M. Marinčič, Antična poezija, DZS, Ljubljana 2002. COBISS.SI-ID - 120628480
R. Bratož, Rimska zgodovina: Od začetkov do nastopa cesarja Dioklecijana, FF, Ljubljana 2007. COBISS.SI-ID - 234823424