Latinski jezik 3

Latinski jezik 3

Stopnja: 1

Ure predavanj: 0

Ure seminarjev: 0

Ure vaj: 75

ECTS točke: 5

Nosilec/izvajalec: doc. dr. Lovenjak Milan, lekt. mag. Isak Kres Jelena

Latinska morfologija: zaimki, pasivne oblike perfektovih časov, konjunktiv, nepravilni glagoli.
Latinska sintaksa: Sklad krajevnih imen, aktivna in pasivna opisna sprega, accusativus in nominativus cum infinitivo, želelni stavki, izražanje prepovedi, sosledica časov, odvisni stavki (namerni, posledični, vzročni, časovni, pogojni, dopustni, primerjalni), participium coniunctum, ablativus absolutus, gerundivni sklad, relativna zveza.

B. Čop, Aurea Roma: Učbenik za latinščino, FF, Ljubljana 2005. COBISS.SI-ID - 223801600
R. Čepon, Mala latinska slovnica, Modrijan, Ljubljana 2005. COBISS.SI-ID - 220444672
S. Kopriva, Latinska slovnica, DZS, Ljubljana 1976. COBISS.SI-ID - 9391873
B. Čop, Aurea Roma: Slovarček, FF, Ljubljana 2005. COBISS.SI-ID - 223801856
Priročni latinsko-slovenski slovar, DZS, Ljubljana 2003. COBISS.SI-ID - 123934208
F. Bradač, Latinsko-slovenski slovar, DZS, Ljubljana 1980. COBISS.SI-ID - 15494400
Antika: Leksikon, Cankarjeva založba, Ljubljana 1998. COBISS.SI-ID - 79382784
B. Aubelj, Sentence: modrosti starih Rimljanov, Modrijan, Ljubljana 2003. COBISS.SI-ID - 126744832
M. Marinčič, Antična poezija, DZS, Ljubljana 2002. COBISS.SI-ID - 120628480
R. Bratož, Rimska zgodovina: Od začetkov do nastopa cesarja Dioklecijana, FF, Ljubljana 2007. COBISS.SI-ID - 234823424